Housing Enabler Application

Project Details

Description

Udvikling af en Application til undersøgelse af boligeres tilgængelighed med redskabet Housing Enabler. Udvikling af design og kravsspcifikkationer fra forskellige bruger grupper. Test og udvikling af prototyper, afprøvning af endelig prototype samt færdigudvikling af endelig APP til anvendelse ved boligundersøgelser i Danmark og Sverige.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1330/06/14

Keywords

  • occupational therapy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • ERGO15

    Tine Bieber Lunn (Speaker)

    11 Nov 201512 Nov 2015

    Activity: Participating in or organising an event typesConference