Human First - Transition i uddannelse – vekselvirkning mellem teori og praksis

Project Details

Description

I en tid hvor kompleksiteten i vores samfund og forskellige sundhedsområder, -uddannelser og -praktikfelter øges, sættes der lid til, at god velfunderet forskningsbaseret viden på mange forskellige niveauer og i forskellige arenaer kan understøtte udvikling af sundhedsuddannelser, således både studerende og undervisere udvikler kompetencer og oplever trivsel under uddannelsen.
Overgangen fra de teoretiske uddannelsesforløb til de praktiske uddannelsesforløb (teoretisk til praktisk læringsrum og vice versa – vekseluddannelse) er fokus i dette projekt.
Formålet er at genere viden om, hvad der kan understøtte udvikling af kompetencer i relation til sundhedspersonale. I dette projekt vil det være relevant at fokusere på sygeplejerske- og lægeuddannelsen. Det kan være relevant at perspektivere med andre mindre sundhedsuddannelser, som har betydning i et Regionalt perspektiv.
Fokus vil være på både på den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb, og vi vil undersøge de styrker og svagheder, der knytter sig til vekselvirkningen mellem disse. Tiltag kan både være specifikke læringsredskaber og -metoder samt didaktiske undervisningskoncepter eller -forløb.
StatusFinished
Effective start/end date25/08/2131/12/23

Collaborative partners

  • Region Midtjylland
  • Human First (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • students
  • education, professions and jobs
  • professional bachelor programmes
  • theory-practice