Human Impact - 3 årigt initiativ for bæredygtighed, innovation og socialt ansvar

  • Sabra, Jakob Borrits Skov (Principle researcher)
  • Thorning, Morten Harpøth (Principle researcher)
  • Svendstrup, Henriette (Principle researcher)

Project Details

Description

Human Impact (HI) er et flerårigt initiativ under Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling og The Animation Workshop/VIA University College, som med et særskilt program under Viborg Animations Festival, søger at oplyse, formidle, inspirere og motivere samfundets borgere og professionelle til bedre klimaforståelse og handling.

Mennesket synes i det 21. århundrede dels at have glemt, at det er en del af Jordens komplekse økosystem og dels, at det er dybt afhængigt heraf. Det er nu, vi må skride til handling og ændre opfattelse og adfærd – ikke ud af fortvivlelse over klimaets og samfundets tilstand, men ud fra et håb om og troen på, at vores egne handlinger, som individer og i fælleskab, har betydning og er direkte afgørende for en bæredygtig fremtid.

Under Human Impact vil vi med baggrund i FN's 17 Verdensmål, samle forskere, entrepreneurer, aktører, civil samfund og kunstnere og sammen imødegå udvalgte lokale miljømæssige udfordringer med global relevans. Vi vil fokusere på muligheder, forestillinger og løsninger, frem for fakta, fake news og frygt. Med forskellige perspektiver på samtidens klima- og miljødagsordener udvikler vi fortællinger, som tiltrækker opmærksomhed, og som vi tror på, vil få politikere og borgere til at skride til handling. Målet er, at vi skal forbedre vores individuelle menneskelige aftryk, ved, hver især, at begrænse os selv, vælge fra frem for til og ændre vores adfærd.

Formålet med HI 2019 er bæredygtighed, innovation og socialt ansvar, hvilket udfoldes gennem et fokus på dansk landbrug og håndtering af affald og spildevand.
Målgruppen er danske unge, som det sidste år i medierne har vist, at de besidder viljen til og ønsket om handling.

Viborg Animationsfestival 2019 - FESTIVALTEMA: HUMAN IMPACT
I 2019 var festivaltemaet for Viborg Animationsfestival (VAF) "Human Impact" -et tema med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål.

Human Impact kan oversættes til “menneskets aftryk på verden”, og VAF var med dette tema med til at sætte fokus på, hvordan vi mennesker kan mindske vores aftryk på verden – og hvor især storytelling og animation er et vigtigt kommunikationsredskab.

Under VAF demonstreredes hvordan kunsten som redskab kan være med til ændre menneskets opfattelse af verden.

”Netop derfor er det oplagt at bruge VAF som en platform for diskussioner mellem borgere og fagfolk, børn og voksne – så vi sammen kan skabe en verden, vi er fælles om at passe bedre på”, siger Morten Thorning, centerleder for The Animation Workshop, VIA University College

Layman's description

Strategisk initiativ og program område med formål at skabe formidling og opmærksomhed på vores fælles og sociale ansvar for handling på miljø og klimaspørgsmål.

Key findings

Resultater 2019
-Viborg Animationsfestival Tema 2019: Human Impact
-Human Impact Festival Trailer (film)
-Human Impact Uddannelsesdag (konference), d. 23.09.2019 - 160 deltagere
-Human Impact kortfilm programmer: Human Impact 1: Footprint og Human Impact 2: Behavior - 200 deltagere
Short titleHI
AcronymHI
StatusActive
Effective start/end date01/01/1931/12/21

Keywords

  • animation