Hvad sker der, når sygeplejersker deltager i klinisk beslutningstagen i klinisk praksis?

Project Details

Description

Et konstruktivistisk grounded theory studie, der gennem deltagerobservationer og interviews undersøger hvad der sker, når sygeplejersker deltager i klinisk beslutningstagen.

Key findings

Det er sygeplejerskernes primære anliggende at tage omsorgsfulde beslutninger. Relationen og samarbejdet patient og sygeplejerske har afgørende betydning.
Short titleKlinisk beslutningstagen
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2001/01/22

Keywords

  • health, nutrition and quality of life