Project Details

Description

Når hverdagen pludselig bliver vendt på hovedet, som det skete under coronakrisens første uger, påvirker det både vores hverdagsliv, vores motionsvaner og vores kost og madvaner. I et on-line survey fortalte mere end 1500 danskere hvordan deres hverdag og hvad det betød for dem, at Danmark lukkede så pludseligt ned.
StatusActive
Effective start/end date01/04/20 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.