Hvilken rolle spiller emotion i købsbeslutningsprocessen i høj-involveringskategorien?

Project Details

Description

Research objectives - formål og forventede resultater:
At identificere målgruppens ubevidste, emotionelle reaktioner i deres interaktion med udvalgte touch points, herunder hjemmesidens leadgenererende effekt samt den fysiske reklames kognitive effekt.
Der anvendes biometriske analyseværktøjer, nærmere bestemt Eyetracking, Galvanic Skin Response og Facial Expression Analysis og iMotions software til indsamling og analyse af data.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/21

Collaborative partners

Keywords

  • research designs, theory and method
  • marketing
  • market communication

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.