Hvordan styrker vi læselyst i skolen? Elevens læseoplevelse som en vej til didaktisering af skolens læsebånd som læselystfremmende initiativ

Project Details

Description

Ph.d.-projektet ønsker at skabe viden om, hvad der kendetegner elevens læseoplevelse i skolens læsebånd samt undersøge, om denne viden, omsat didaktisk, kan styrke læsebåndet som læselystfremmende initiativ
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.