Project Details

Description

Projektledere i private og offentlige organisationer baserer deres projekters grundlag og udvikling på beslutninger der træffes i de virksomheder og organisationer der ønsker projektet gennemført. Der er en række eksempler på at projekter udfordres på grund af både beslutningers indhold (hvad) og
på grund af beslutningers forberedelse og forløb (hvordan). Forskningsprojektet har til hensigt at afdække den eksisterende litteratur omkring projekters beslutninger og forsøger gennem feltstudier at afdække hvilke udfordringer og hvilke tiltag projektledere kan tage for at forbedre beslutninger i projekter.

Key findings

Litteraturstudie der afdækker forskning i beslutninger i projekter og et feltstudie omkring dilemmaer i beslutninger i projekter
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2231/12/23

Keywords

  • programming
  • management
  • project management
  • product development