Hvorfor starter unge på læreruddannelsen?

  Project Details

  Description

  Elektronisk spørgeundersøgelse om unges grunde til at vælge læreruddannelsen. Foretaget blandt nystartede lærerstuderende på UCC ved semesterstart 2016
  StatusFinished
  Effective start/end date15/08/1631/07/19

  Keywords

  • teachers

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.