Hvorfor stopper lærerne?

  Project Details

  Description

  I forbindelse med forskningsprojektet "Tidsorganiseringer i velfærdsprofessionerne" stødte vi på et problem: Mange folkeskoler havde ikke tid til at være med i et projekt om tid, og derfor havde vi svært ved at finde folkeskoler, hvor vi kunne lave feltarbejde. Det betød, at vi måtte finde en anden måde at få indblik i, hvordan det gik på folkeskolerne, og da der samtidig i medierne var stigende fokus på, at lærere på især nogle folkeskoler sagde op eller blev sygemeldt med stress, besluttede vi at lave en form for "exit-undersøgelse". Vi ville spørge lærere som var stoppet i folkeskolen, hvorfor de var stoppet, ud fra en antagelse om, at tidsorganiseringer udgjorde en medvirkende faktor.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/1601/07/17

  Keywords

  • public school

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.