I de studerendes fodspor på tværs af sektorer

Project Details

Description

I dette pilotprojekt sætter vi fokus på overgange i forbindelse med tværsektorielle forløb for patienter med komplekse og kroniske sygdomsforløb. Vi ønsker at undersøge, hvordan et styrket tværsektorielt perspektiv
i det kliniske lederskab hos sygeplejestuderende gavner patienter med komplekse og kroniske sygdomme og tilrettelæggelsen af sundhedsydelser på tværs af det regionale og kommunale sundhedsvæsen.
Formålet med pilotprojektet er at undersøge, hvordan et styrket tværsektorielt perspektiv i det kliniske lederskab hos sygeplejestuderende gavner patienter med komplekse og kroniske sygdomme, samt hvordan
sygeplejerskeuddannelsen i Holbæks tværsektorielle fokus virker på de kommende sygeplejerskers tilrettelæggelse af sundhedsydelser i såvel det specialiserede og det nære sundhedsvæsen.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/2031/01/21