Project Details

Description

Kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med projektet "I job med handikap".

Projektets formål er at ledige borgere med funktionsnedsættelse opnår beskæftigelse og dermed tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem en systematisk screening af nyledige er hensigten at sikre, at ledige med funktionsnedsættelser får en tidlig og målrettet indsats, der hjælper dem hurtigere i beskæftigelse og forhindre længerevarende ledighed. I forbindelse med screeningen vil der i samarbejde med Danske Handicaporganisationer blive afholdt kompetenceudviklingsarrangementer for jobcentrets medarbejdere, som skal foretage screeningen. Herigennem udbredes viden om handicap og de handicapkompenserende ordninger til medarbejderne i jobcentret.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2131/03/21

Keywords

  • labour market