Project Details

Description

Udvikling af en ICT løsning til "care cooperativer" som kan fungere som en kommunikationstplatform mellem modtagere af pleje, udbydere af pleje samt ledere af "care cooperativer"
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1531/12/17

Keywords

  • nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.