Ice Pigging & Beyond

Project Details

Description

Over tid akkumuleres store mængder aflejringer og biofilm i vandledninger, der anvendes til drikkevandsforsyning. Det medfører et rensebehov for at undgå tekniske og vandkvalitetsmæssige problemer. Rensningsløsninger er ofte dyre, mindre virksomme og kræver at forbrugerne skal undvære vand. Projektet har fokus på Ice Pigging, en ny metode, hvor slush-ice erstatter den traditionelle skylleproces og rensegris. Metoden er mere effektiv, sparer vand go er så hurtig, at forbrugerne ikke forstyrres. I forbindelse med en dansk demonstration af metoden, skal projektet gå videre med at udvikle nye ydelser baseret på en intelligent anvendelse af metoden.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1630/06/17

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • EnviDan (Project partner)
  • TREFOR (Project partner)
  • Aarhus Vand A/S (Project partner)

Keywords

  • construction, environment and energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.