Identificering af fag- og forskningsbibliotekernes rolle ift. udbredelse og understøttelse af Citizen Science

Project Details

Description

Citizen Science i Danmark er et strategisk interessant og samtidig fremvoksende felt, der pt. ikke er kortlagt. Det er derfor afgørende med en vidensopbygning og -spredning sideløbende med, at bibliotekerne involveres i nye roller, services og undervisning.

Målet er at identificere FFU-bibliotekernes roller og mulige services ved at arbejde indenfor følgende områder (arbejdspakker):

1) Analyse af feltet i Danmark
2) Vidensopbygning og kompetenceudvikling
3) FFU-bibliotekerne som medudviklere af undervisning inden for CS
4) FAIR Data og research data management i forhold til CS
5) Biblioteket som CS-hub
6) Mulige afledte effekter og anbefalinger ift. bibliotekernes rolle i CS
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/20

Collaborative partners

  • University of Southern Denmark (lead)
  • Det Kongelige Bibliotek
  • Aalborg University
  • University College South Denmark
  • Aarhus University