Identificering af rehabiliterings behov ved borgere med let apopleksi akut og som opfølgning - En kvalitativ undersøgelse af borgerens oplevelser og de fagprofessionelles vurderinger

Project Details

Description

Baggrund og formål: Skalaer, der definerer let apopleksi giver ingen indikation på om borgerne får problemer i hverdagen. Over halvdelen af borgerne oplever dog sådanne pro-blemer. Hvordan disse identificeres er der ingen konsensus omkring. Formålet med denne opgave er derfor at undersøge hvordan borgere og fagprofessionelle vurderer, at rehabili-teringsbehov kan identificeres akut eller via opfølgning.
Metode: Der er anvendt en kvalitativ metode, bestående af et fokusgruppeinterview med fagprofessionelle og tre individuelle interviews med borgere.
Resultater: Det er vurderet nødvendigt at anvende undersøgelser til at identificere kog-nitive vanskeligheder på akut sygehuset, men tvivl om hvilke der er passende. Borgernes samlede situation, herunder træthed, psykiske følger og grad af selvindsigt er også vigtig. For borgerne er relationen med de fagprofessionelle og opfølgning på akut sygehuset alt-afgørende.
Diskussion: Identificeringen af rehabiliteringsbehov bør bygge på såvel borgerens ople-velse som de fagprofessionelles observationer på akut sygehuset fx via redskaber som MoCA, MET og EFPT. Dog kan alle ikke identificeres akut, hvilket peger på at systematisk opfølgning er nødvendig.
StatusFinished
Effective start/end date02/01/1525/06/15

Keywords

  • neurorehabilitation