Idræt efter skoletid

Project Details

Description

Udviklingsprojektet viser hvordan inaktive børn kan øge deres fysiske formåen og glæde ved bevægelse ved særlig tiltag i SFO regi. Børnene er særligt udvalgt af studerende i praktik i SFO'er og bevægelsesforløb er lavet med henblik på at tilgodese netop den gruppe af børn som sjældent deltager i idrætsforløb.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/0430/04/05

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Gedved Kommune (Project partner)
  • Horsens Kommune (Project partner)
  • Skanderborg Kommune (Project partner)

Funding

  • Kulturministeriets udviklingspulje: Børn og unge i bevægelse

Keywords

  • sports

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.