Ikt og Transfer i Erhvervsuddannelser - et casestudie om ikt-mediering, transferforståelser og -praksis i et socio-kulturelt perspektiv.

  Project Details

  Description

  I forskningsprojektet undersøges hvorfor og hvordan erhvervsskolelærere anvender ikt til at skabe kobling og transfer mellem skole- og praktikperioder på erhvervsuddannelsers hovedforløb. Der fokuseres på forskellige transferforståelser og -praksisser, herunder grænsekrydsning og grænseobjekter.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/1523/12/19

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse (Project partner)
  • Teknisk Erhvervsskole Center (Project partner)
  • SOSU Sjælland (Project partner)

  Keywords

  • it
  • diploma programmes
  • didactics
  • vocational training

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.