IKV-pro

Project Details

Description

Forsknings- og Udviklingsprojektet forestår teoretisk forskning og udviklingsaktiviteter , der bidrager til en kvalificering af professionshøjskolernes tilgang til livslang læring, hvor den ikke-formelle, den uformelle og formelle læring forbindes i et kompetenceudviklingsperspektiv.

FoU projektet har en kerne, som består af 3 stipendiater ved Roskilde Universitet og deres forskningsprojekter og tilknyttede aktiviteter bestående af følgende elementer: teoretisk forskning i kompetencebegreb og kompetenceudvikling ved Henning Salling Olesen . Det består desuden af Udviklingsprojekter ved de involverede professionshøjskoler om udvikling af kompetencevurderingskoncept og metoder i relation til udviklingsaktiviteter vedr uddannelsesmodel og/eller under-visningsorganisation og/eller vejledning på hvert af enhederne VIA UC, UCL og UCSj. NVR er koordinerende enhed for udviklingsaktiviteterne ligesom NVR i samarbejde med Roskilde Universitet står for koordinering og faglig udveksling mellem aktiviteterne i FoU projektet.
Der etableres en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Uddannelsesministeriet, FTF, KL, Danske Regioner Professionshøjskolernes rektorkollegium. Der er desuden etableret en styregruppe med medlememr fra alle involverede institutioner
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1331/12/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • UCL University College (Project partner)
  • University College Sjælland - Campus Roskilde (Project partner)
  • University College of Nothern Denmark (Project partner)
  • Roskilde University

Keywords

  • skills

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.