Im still standing - Forebyggelse af skrøbelighed1 hos 80+ årige hjemmeboende borgere ved hjælp af mælkebaseret protein

 • Friis Buhl, Sussi (Principle researcher)
 • Caseroti, Paolo (Principle researcher)
 • Beck, Anne Marie (Co-researcher)
 • Christensen, Britt (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  “Frailty” er et klinisk syndrome som ses hos ældre og er karakteriseret ved øget risiko for fald, funktionsbegrænsninger, indlæggelse og død. Tab af muskel masse og dermed tab af muskel styrke er de vigtigste koponenter i udviklingen af ”frailty”. De to mest effektive måder at forhindre dette tab af muskel masse of styrke er ved at udføre hård styrketræning og indtage nok protein henover dagen. I det ansøgte studie vil vi opnå ny og vigtig viden omkring indtaget af fødevarer og fordelingen over dagen, hos ældre (+80 år) som er hjemmeboende, med speciel fokus på mejeri produkter. Yderligere vil effekten af en skræddersyet plan mht. optimering af indtaget af mælke-baseret protein på forebyggelse af skrøbelighed blive undersøgt
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/1630/04/22

  Collaborative partners

  • Arla Foods (Joint applicant)
  • University of Southern Denmark (Project partner) (lead)
  • Tarup Ungdomsskole, Odense Kommune (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.