IMOOW!

Project Details

Description

Projektet har til formål at udbrede viden om bevægelse og motion i undervisningen gennem aktionslæringsforløb i samarbejde mellem VIA og folkeskoler.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1730/06/20

Collaborative partners

  • Ellevangskolen
  • Sanderumskolen
  • VIA (lead)

Keywords

  • movement
  • public school

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.