Implementeringen af Critical Time Intervention i et Normalization Process Theory perspektiv

Project Details

Description

Projektet vil tage udgangspunkt i case-management metoden Critical Time Intervention (CTI). EVU har i perioden 2018-2020 afviklet en række introduktions - og metodeopfølgningskurser i CTI, hvor henblikket har været lokal forankring af metoden i de deltagende organisationer.
CTI-metoden er udviklet med dokumenteret effekt i USA, og er en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, rettet mod kritiske overgange, fx udskrivelse af psykiatri, efterforsorg fra herberg eller etablering af hjemløse i egen bolig.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/05/2031/03/23

Keywords

  • brugerinddragelse
  • social research

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.