Implementering af FNs 17 verdensmål i byggeprojekter

Project Details

Description

I projektet undersøges det hvordan FNs 17 verdensmål kan implementeres i byggeprojekter, men fokus på den professionelle bygherres udfordringer.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.