IMWFS Intelligent Massive Wood Floor System

Project Details

Description

Intelligent massivtrædæk system som løser fugtproblemer under transport og byggeperioden samt implementering af diffunderende ventilation og lysarmaturer.
Projektet er støttet af STARK fonden og udføres samarbejde med CLT Danmark og SBI.dk

Layman's description

Intelligent massivtrædæk system som løser fugtproblemer under transport og byggeperioden samt implementering af diffunderende ventilation og lysarmaturer.
Projektet er støttet af STARK fonden og udføres i samarbejde med CLT Danmark og SBI.dk

Key findings

Der udarbejdes en rapport, artikel og en prototype i 1:1
Short titleIMWFS
StatusFinished
Effective start/end date01/10/2031/10/21

Collaborative partners

  • Statens Byggeforskningsinstitut (Project partner)
  • CLT Denmark

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.