Inddragende metoder til børn og unge i udsatte positioner i socialt arbejde

  • Maybom, Karen (Principle researcher)
  • Bülow, Maria (Principle researcher)

Project Details

Description

Projektet har til formål at ende ud i en artikel omkring inddragende metoder, hvor fokus særligt vil være på Børnemindmap. Formålet er at iscenesætte børnemapping, som metode. Særligt, hvordan der arbejdes med inddragelse af børn og på, hvilken måde bidrager børnemindmapping.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2002/01/22

Keywords

  • socially endangered youth
  • social counseling
  • socially endangered children

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.