Project Details

Description

Projektets overordnede formål er at forbedre indeklimaet på hjemmekontorerne som mange medarbejdere befinder sig på for tiden og som fremtidsforskere (Liselotte Lyngsø) forudser stadig vil være en stor del af vores hverdag efter covid-19, fordi vi har fået øjnene op for fordelene og mulighederne heri.

Projektet vil hjælpe virksomheder med at sikre gode rammer for deres medarbejdere i hjemmet og derved give dem større fleksibilitet i forhold til bopæl. Øget velvære på hjemmekontoret og den forhøjede fleksibilitet kan være medvirkende til, at virksomheder kan tiltrække nye medarbejdere til Nordvestjylland og fastholde de medarbejdere, der allerede bor her til trods for en arbejdsplads med fysisk adresse andetsteds. Det handler om at skabe fordelagtige rammer om medarbejdernes arbejds- og privatliv.

Projektet tager udgangspunkt i medarbejdere på VIA University College campus Holstebro, hvor både undervisere og administrativt personale er sendt hjem på hjemmekontorer. Denne respondentgruppe er udvalgt, da den anses som værende repræsentativ for virksomhederne i Nordvestjylland med forskelligartede opgaveportføljer og demografi.
Short titleIndeklima
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2131/12/21