Project Details

Description

Inclusive Dialogue – InDi", finansieret af Den Frie Forskningsfond 2024-2026, har til hensigt at fremme dialogiske undervisningspraksisser i læreruddannelsen og i skolens praksis. Mange unge i Danmark oplever pres fra karakterer og nationale tests; et pres, der kan føre til tab af motivation, skoletræthed eller fravalg af ungdomsuddannelse. Følelsen af at være inkluderet i klassekulturen har potentialet til at modvirke denne oplevelse. Dialogisk un-dervisning er i sit udgangspunkt inkluderende, idet elever-ne styrer processen og retningen af fælles undersøgelser, og kan således bidrage til at øges faglig trivsel, motivation og deltagelse. Vi har vidst dette i mange år, men ændring af nedarvede undervisnings- og læringspraksisser er en kompleks opgave, fordi lærercentreret undervisning er til stede i alle lag af uddannelsessystemet, fra læreruddannelse til klasselokaler. InDi-projektet bygger på hypotesen om, at grundlaget for at ændre strukturelle praksisser ligger i aktivite-terne i læreruddannelsen og i de studerendes skole-praksis. Derfor har projektet som mål at ændre magt-forholdet fra at omhandle forskning om lærerstude-rende til at være forskning med lærerstuderende. Projektet søger at invitere lærerstuderende til at del-tage i udviklingen af nye dialogiske undervisningsdesigns, som de kan udføre i deres praktikforløb.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/26

Collaborative partners

  • University of Southern Denmark (lead)