Indsamling, udarbejdelse og udbredelse af materialer vedr. digital dannelse for børn og unge

Project Details

Description

Projektet er forankret i Styregruppen for it i folkeskolen, som afrapporterer til Styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Styregruppen for it i folkeskolen betjenes af sekretariatet for it i folkeskolen, der består af medarbejdere fra Undervisningsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og KL.
Konkret skal samarbejdet sikre, at der er relevante materialer til at arbejde med de fire tematikker: a) digital interaktion med det offentlige, b) god tone i online kommunikation, c) it-sikkerhed samt d) udvikling af digitale kompetencer til at producere i fremtidens digitale samfund i både folkeskolens indskoling, mellemtrin og udskoling samt på ungdomsuddannelserne – og at de relevante fagprofessionelle er opmærksomme på materialet. Derfor skal der igangsættes tre delopgaver: 1) indsamling af eksisterende materiale, 2) udarbejde nyt materiale til inspiration til undervisning i digital dannelse og 3) iværksættes en udbredelsesindsats vedr. digital dannelse. De tre delopgaver udføres alle af CFU Danmark.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1731/12/17

Collaborative partners

  • Styrelsen for it og læring (STIL) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth