Indsats for styrkelse af sundhed- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen

Project Details

Description

Nationalt projekt med et stærkt partnerskabsfelt, afvikles over en 3 årig periode med udvikling af digital platform som SSF- kompas.

CFU Danmark er i samarbejde med et stærkt og tværfagligt felt af aktører projektejer på en national indsats, regionalt forankret, tæt på praksis. CFU Absalon faciliterer projektet med pæd. konsulent Mette Bech som national tovholder. Indsatsen er initieret af STUK.
Projektet har flere fokusområder, der samlet set bidrager til et fælles formål at styrke sundheds, seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen gennem en national kapacitetsopbygning tæt forankret i praksis gennem kompetenceløft i blendede og fleksible formater og udvikling af en digital platform som SSF-kompas. Dette SSF-kompas vil indeholde pædagogiske vejledninger og konkrete læremidler direkte ind i fagene, således at der sikres en høj faglighed.
Som del af projektet igangsættes et solidt og bredspektret vidensgrundlag for målgruppen af lærere, skoleledelser, forvaltninger og videregående uddannelser gennem materialer, kursusformater, konferencer og andre formidlingskanaler.
For mere information kontakt projektleder Mette Bech, mebe@pha.dk tlf. 72481956


Short titleSSF kompas
StatusActive
Effective start/end date29/11/2131/12/24

Keywords

  • public school