Indsats om trivselsfremmende aktivitet

Project Details

Description

Uddannelsesministeriet giver et ekstraordinært tilskud til trivselsfremmende tiltag på de videregående uddannelsesinstitutioner (Trivselspuljen). Tilskuddet skal give muligheder for at igangsætte udviklingsprojekter på de enkelte institutioner, der bl.a. kan afprøve forskellige tilgange til at styrke studentertrivslen samt opsamle viden om effekten af disse projekter.
Uddannelseschefgruppen har identificeret 6 indsatser, som UCN vil arbejde med i regi af Trivselspuljen. Èn af disse indsatser har til formål at afprøve/undersøge om det neuropædagogiske perspektiv kan understøtte og kvalificere uddannelsers arbejde med trivsel og forebyggelse af frafald. Det neuropædagogiske perspektiv er velafprøvet i relation til f.eks. arbejdet med inklusion i folkeskolen. Indsatsen gennemføres i et samarbejde med Neuropædagogisk Kompetencecenter ved UCN.
Udvalgte nøglepersoner på 3 udvalgte uddannelser, der arbejder med de studerendes trivsel og forebyggelse af frafald, modtager kompetenceudvikling og sparring indenfor det neuropædagogiske perspektiv med henblik på kvalificering eksisterende tiltag på uddannelsen og/eller udvikling af nye aktiviteter på uddannelsen. Det neuropædagogiske perspektiv skal på den måde ”virke” gennem kvalificering af aktiviteter rettet mod de studerende.
De 3 udvalgte uddannelser er:
• Administrationsbacheloruddannelsen
• Radiografuddannelsen
• Datamatikeruddannelsen
Uddannelserne er udvalgt på baggrund af et ønske om at uddannelser fra forskellige faglige områder i spil gennem Trivselspuljen.
Hvad kan et neuropædagogisk perspektiv bidrage med i forhold til trivselsprojektet?
• Et fælles kompetenceløft for udvalgte medarbejdere med henblik på at få et begyndende fælles udgangspunkt, holdning og sprog i forhold til de studerende, kollegialt og organisatorisk.
• Indsigt i hjernens funktion og opbygning som kan fremme forståelsen for egne og studerendes reaktioner i givne situationer.
• En forståelse for sammenhængen mellem adfærd og hjernens processer, som kan kvalificere trivsel og forebyggelse af frafald.
• Viden om hvorledes medarbejdernes holdninger, værdier og handlinger har indflydelse på de studerendes mestring, trivsel og motivation.
Short titleTrivselsprojekt
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2031/12/21

Keywords

  • learning, educational science and teaching