Informations- og kommunikationsteknologier i en global model for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade.

Project Details

Description

Projektet skal skabe ny viden om at inddragelsen af relevant informations- og kommunikationsteknologi som et vigtigt bidrag til selve rehabiliteringen, og til at lette overgangene fra sygehus til kommune, samt til at borgeren kan genoptage en aktiv og selvstændig hverdag efter en hjerneskade.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/17

Keywords

  • digitial communication