Inkluderende fællesskaber og fritidspædagogik for pædagoger og frontpersonale i HFO

Project Details

Description

Et praksisnært kompetenceudviklingsforløb målrettet pædagoger og frontpersonale på Hanebjerg skoles HFO (Hillerøds Fritidsordning) med inkluderende fællesskaber og fritidspædagogik som omdrejningspunkt, samt et fokus på at understøtte udviklingen af det pædagogiske personale som ressourcepersoner.

Formålet med kompetenceudviklingen er, at pædagogerne og frontpersonalet gennem arbejdet med viden, afprøvning og refleksion udvikler øget kompetence til at kvalificere deres specialpædagogiske hverdagshandlinger og dermed optimere børnenes trivsel samt udviklings- og deltagelsesmuligheder i HFO-tiden. Dette for at øge inklusionen og muligheden for at fastholde flere børn i normalmiljøet.

Forløbet er tilrettelagt med en vekslen mellem kursusdage, praksiseksperimenter og sparring.
Short titleHanebjerguddannelsen 2
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2130/06/22

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth