Inkluderende idrætsundervisning

  Project Details

  Description

  Projektet undersøger:
  Hvilke piger der ikke deltager i idrætsundervisningen
  Årsagerne til, at de ikke deltager
  Hvad der kan motivere disse piger til at deltage i idrætsundervisningen
  Hvilket indhold og hvilke metoder i idrætsundervisningen, der fremmer inklusion
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/1401/07/15

  Keywords

  • sports

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.