Project Details

Description

Undersøgelse af 3 klubber og 3 skolers udvikling af inkluderende læringsmiljø i Århus kommune
StatusFinished
Effective start/end date04/08/0807/06/10

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.