Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge - Et praksisudviklingsforløb for alle 36 folkeskoler i Odense

Project Details

Description

Formål med det samlede projekt
Vi ønsker at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolerne, som lever op til folkeskolereformens intentioner, og som sikrer, at børn og unge lærer mere og trives.
Vi ønsker at skabe optimale forudsætninger for, at de professionelle medarbejdere i skolen oplever et reelt kompetenceløft, der gør dem i stand til at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer.
For at indsatsen får størst mulig gennemslagskraft og potentiale for en reel kulturændring er vores målsætning at nå bredt ud til mange medarbejdere og ledere på Odenses skoler.
At medarbejdernes pædagogiske og didaktiske tilgange styrkes med udgangspunkt i nyeste viden om børn og unges læreprocesser, læringsmiljøer og differentierede læringstilgange.
At alle skolens læringsaktiviteter tilrettelægges, så barnet og den unges forskellige sociale og faglige ressourcer inddrages i differentierede læringsfællesskaber.
At teamsamarbejdet på skolen organiseres, så medarbejderne reflekterer, deler viden og ansvar.
At det tværprofessionelle samarbejde formaliseres og indeholder rådgivning, vejledning og sparring.
StatusFinished
Effective start/end date24/08/1520/10/17

Collaborative partners

  • (lead)
  • Tarup Ungdomsskole, Odense Kommune (Project partner)