Inkludering af alle elevers stemmer i læringsfællesskabet

  Project Details

  Description

  Følgeforskningsprojekt med fokus på elevers deltagelsesmuligheder i fællesskabets læringsaktiviteter, i samarbejde med Professor Susan Tetler og Ph.d. studerende Hilde Ulvseth DPU.
  StatusNot started

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.