Inklusion i folkeskolen 2012 - Inklusionskompasset

  • Quvang, Christian (Co-researcher)
  • Nielsen, Ole Steen (Principle researcher)
  • Madsen, Bent Lund (Co-researcher)

Project Details

Description

Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Skolelederforeningen og Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, NVIE, som en støtte for skoleledere, der vil danne sig et hurtigt overblik over de forskellige ledelsesområder, de skal have fokus på, når det gælder om at udvikle den inkluderende skole.
Vejledningen opstiller et værdigrundlag, som ruster skoleledelsen til at træffe en række begrundede valg af indsatsområder og strategier, som fører skolen frem mod en mere inkluderende pædagogisk praksis. Det er vores håb, at vejledningen kan give inspiration til at vælge og afprøve forskellige veje inden for skolens centrale ledelsesområder, og at skolelederen sammen med ansatte og samarbejdspartnere kan bruge vejledningen til at skabe et fælles grundlag for at vurdere, om skolen udvikler sig I en mere inkluderende retning. Vejledningen udgør ikke en handleguide, hvor den enkelte kan sætte ”flueben” for udført opgave, men derimod en vejledning med inspiration til lokal inddragelse af aktører og interessenter, strategiudvikling og udpegning af indsatsområder. Til vejledningen hører et web-baseret materiale, der uddyber den viden, der ligger til grund for vejledningens anbefalinger på de forskellige ledelsesområder. Dette giver skoleledelsen o.a. mulighed for at indhente yderligere viden i bestræbelserne på at udvikle den inkluderende skole. Materialet kan hentes på www.skolelederne.org.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1101/08/12

Keywords

  • management