Inklusion i teori og praksis del 2

Project Details

Description

En opsamling og analyse af tre års arbejde med inklusion i pædagogisk arbejde med deltagelse af omkring 40 undervisere, 550 studerende, og en mængde praktikinstitutioner på pædagoguddannelsen MidtVest - herunder 8 delprojekter med deltagelse af undervisere, studerende og praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1331/12/13

Keywords

  • exclusion
  • social work
  • inclusion

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.