Inklusion og børnefællesskaber

Project Details

Description

Undersøgelse af hvordan gode dagtilbud arbejder med inklusion af alle børn i fællesskaberne og at udbrede denne viden for at sikre, at alle børn får muligheder for at udvikle deres potentialer – og mere til - således at senere indsatser og støtteforanstaltninger kan reduceres eller helt undgås
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2131/12/22

Keywords

  • research designs, theory and method
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.