Innovation, entreprenørskab og bæredygtighed i uddannelserne

Project Details

Description

Baggrund: VIAs 2020 målsætning for innovation, entreprenørskab og bæredygtighed i uddannelserne
Når der i professionsuddannelserne er fokus på innovation, entreprenørskab og bæredygtig udvikling, er det begrundet i at de professionsuddannede har en vigtig rolle i forhold til samfundsmæssige og teknologiske forandringer. Med stigende hast udfordres og forandres både gængse rammebetingelser og indholdet i de professionelles kerneopgaver. Uddannelserne skal medvirke til at give de studerende kompetencer, som gør dem til centrale aktører i disse forandringsprocesser.

Projektet har fokus på at understøtte uddannelsernes arbejde med innovation, entreprenørskab og bæredygtig udvikling og skabe faglige og tværfaglige netværk, der kan forankre og udvikle arbejdet med innovation, entreprenørskab og bæredygtig udvikling i undervisningen på alle uddannelser.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/20

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.