Innovation, samskabelse og foretagsomhed i pædagogprofessionen

Project Details

Description

I en omskiftelig senmoderne virkelighed er den pædagogiske praksis under stadig forandring. Én hypotese er, at denne udvikling kræver pædagoger, der har innovative kompetencer og kommer med entreprenante bud på løsninger af børn og brugers behov for omsorg, udvikling og læring.

Dette projekt forstår bevægelse mellem praksis og studie som helt central i ovenstående virkelighed. Når de studerende har mulighed for at øve innovative kompetencer og udøve entreprenørskab motiveres de til foretagsomhed og er med til at udvikle den pædagogiske praksis.

Forskningsspørgsmål:
Når der skabes bevægelse mellem praksis og studie, hvor de studerende i samskabende processer med professionen arbejder innovativt og entreprenant, hvordan bidrager det så til foretagsomhed og udvikling af en cocreative pædagogisk professionsidentitet ?
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1331/12/13

Keywords

  • social work