Innovation X: Flere flygtningekvinder i job

Project Details

Description

Studerende ved DMJX's tværfaglige projekt Innovation X udvikler i samarbejde med Videns og netværkshuset Cabi svar på spørgsmålet om, hvordan flere kvinder, som er flygtninge eller familiesammenførte kommer i job. Konkret ønskes der løsningsforslag til, hvordan Cabi kan være med til at sikre, at virksomheder ansætter flere fra denne målgruppe.
Løsningen baserer sig på, at de studerende bruger metoden med at reframe den problemstilling som opdragsgiverne kommer med.
Baggrund: I Cabi kan vi konstatere, at gennem de seneste par år har virksomheder i stigende omfang vist
sig villige til at ansætte flygtninge. Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at i juni 2015 var 12 procent af de flygtninge og familiesammenførte, som havde været i landet i tre år, i beskæftigelse.
I juni 2017 var det tal steget til 30 procent.
Men samtidig ved vi også, at når vi taler om flygtninge og familiesammenførte, er det i langt overvejende grad mænd, der kommer i arbejde, mens kvinderne halter langt bagefter.
Blandt de flygtninge og familiesammenførte, som fik CPR-nummer i perioden 2013-2017, er ca. 34 procent mænd i beskæftigelse. For kvinder er det ca. fem procent.
StatusFinished
Effective start/end date05/02/1823/02/18