Innovation X: Internationalisering

Project Details

Description

Studerende ved DMJX's tværfaglige projekt Innovation X udvikler i samarbejde med Studenterhus Aarhus konkrete tiltag, der kan styrke internationalisering i Aarhus.
Løsningen baserer sig på, at de studerende bruger metoden med at reframe den problemstilling som opdragsgiverne kommer med.
Baggrund: I 2017 vedtog Aarhus Byråd International Strategi for Vækst i Aarhus.
Strategien formulerer handlingsplaner for en øget internationalisering i Aarhus,
så byen kan imødegå de udfordringer og muligheder den øgede globalisering
fører med sig, ved at
“styrke internationaliseringen i Aarhus med fokus på at tiltrække, modtage og
fastholde internationale talenter, virksomheder og investeringer samt styrke
eksporten”.
Strategien indeholder fire retninger, med handlingsplaner- og visioner inden for
hver. Retning 2 fastsætter at Internationale talenters og virksomheders behov
skal være styrende for udviklingen af byens samlede tiltræknings-, modtagelses og fastholdelsesindsats.
Studenterhus Aarhus er samarbejdspartner på fire områder:
1. En styrkelse og udvikling af modtageapparatet for internationale
borgere, en styrkelse og koordinering af netværksaktiviteter mellem
danskere, expats og internationale studerende samt en stigning i og
synliggørelse af job- og fritidstilbud til internationale studerende, expats
og deres familier.
Mål: Tilknytningen til Aarhus-området og Danmark styrkes, så expats
og internationale studerende oplever en socialt god og indholdsrig
hverdag sammen med danskere og andre expats.

2. Sprogbarrierer mellem danskere og internationale borgere skal
mindskes.
Mål: At styrke internationale studerendes kendskab til dansk for at
muliggøre at de internationale studerende opnår tæt tilknytning til
Danmark både socialt og jobmæssigt.

3. Tilknytning af internationale studerende til fritids-, kultur- og
foreningslivet.
Mål: At styrke det gensidige kendskab og styrke relationerne mellem
internationale borgere og foreningslivet.

4. Der skal etableres flere studiejobs og praktikpladser til internationale
studerende.
Mål: Styrkelse af internationale dimittenders viden om og netværk til
erhvervslivet, gerne gennem studiejobs og praktikpladser.
StatusFinished
Effective start/end date05/02/1823/02/18