Innovationsprojekt med Jyske Vestkysten

Project Details

Description

Jyske Vestkysten er i gang med et radikalt innovationsprojekt og er, i den forbindelse indgået i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Avisen har engageret topledelsen og en række nøglemedarbejdere, der har gennemgået uddannelse indenfor projektledelse og innovation. Og der er efterfølgende igangsat projekter på tværs af avisens afdelinger (redaktionelle, markedsføring og salg). Danmarks Medie- og Journalisthøjskole deltager som ressourcepartner i det samlede projekt og der er ansat en fælles projektleder, som sikrer den dobbelte forankring samt inddragelse af undervisere og studerende fra højskolen på en relevant måde i avisens projekter.

Der er etableret en række konkrete udviklingsprojekter, bl.a. et projekt vedr. mode og medieproduktion i Kolding, med studerende fra medieproduktion og ledelse og et innovationsprojekt om krigen i 1864 med deltagelse af undervisere, innovationsmedarbejdere og studerende fra flere af højskolens linjer, bl.a. journalistik og interaktiv design. I begge tilfælde inddrages også regionale aktører som f.eks. Designskolen Kolding og de Sønderjydske museer.

Projekterne er med til at løse grundlæggende synergiudfordringer i såvel mediehuset som på mediehøjskolen. Denne udfordring adresseres i højskolens nye tema for forskning og innovation, Fremtidens Indhold og Formater, der fokuserer på at skabe og undersøge forbindelser og synergier mellem redaktionel indholdsproduktion, processer, markedsføring og forankring i bæredygtige forretningsmodeller.

Der har traditionelt været uoverstigelige kulturelle og faglige skel mellem mediehusenes faggrupper, men med den gennemgående digitalisering og udfordringen af den velkendte forretningsmodel er det blevet tydeligt, at medierne må udvikle sig på dette punkt. Udviklingen sker dels gennem processinnovation (hvem sidder hvor, hvem mødes, hvem inddrages i tværgående tiltag) og dels gennem etablering af konkrete tværfaglige projekter. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole deltager aktivt og opnår både privilegeret adgang til maskinrummet i et større, regionalt mediehus og dels afsmittende synergier på højskolen, hvor forskellige linjer samarbejder og forbereder afgængere på det nye arbejdsliv, der bryder frem i fremtidens mediebranche.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/1330/06/14

Collaborative partners

Funding

  • Danish School of Media and Journalism
  • Jyske Vestkysten

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.