Innovativ fagdidaktik

Project Details

Description

Forskningsgruppen skal udvikle en innovativ fagdidaktik, gerne specificeret i udviklingen af didaktisk(e) design(s), der kan understøtte lærere i folkeskolen i at imødekomme ministeriets forventning om den åbne skole. Det er meningen, at designet skal afprøves i flere omgange med metodisk udgangspunkt i DBR. Forskningsdelen skal undersøge, i hvor høj grad det didaktiske design understøtter lærernes arbejde med den åbne skole.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1631/01/17

Keywords

  • social science courses
  • teacher education
  • Danish courses
  • reading
  • public school
  • mathematics
  • natural science
  • music and creative courses