Project Details

Description

Et fænomenologisk aktionsforskningsprojekt med sigte på at etablere sammenhæng mellem fagfaglige værdier og innovationsværdier i sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Dette ved specifikt at udvikle, afprøve og forskningsfundere didaktiske designs i uddannelserne, der tager sigte på tre dannelsesidealer: Sensitivitet, fantasi og mod til at handle.
Projektet forløber i perioden oktober 2019- udgangen af 2021.
StatusFinished
Effective start/end date15/10/1931/12/21

Collaborative partners

  • Diakonhøjskolen Aarhus
  • VIA (lead)

Keywords

  • innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.