Innovertion og Neurorehabilitering

Project Details

Description

Projektet arbejder med at udvikle nye typer genoptræningsformer for patienter med apopleksi, som befinder sig i overgangen mellem hospital og hjem.
StatusFinished
Effective start/end date24/01/14 → 23/06/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.