Intelligent El-måler i lavenergihus Ryvang Allé

 • Væggemose, Poul (Principle researcher)
 • Blyt, Henrik (Principle researcher)
 • Nebel Jørgensen, Anders (Co-researcher)
 • Grode, Jesper Nicolai Riis (Co-researcher)

Project Details

Description

Lavenergihus Ryvang Allé i Horsens er et konceptbyggeri indenfor bæredygtigt byggeri, der skal vise nye tekniske løsninger til reducering og optimering af energiforbruget samt anvendte materialer og dermed resultere i en minimering af bygningens samlede CO2-aftryk.
VIA UC – Videncenter for Bæredygtigt Byggeri (VCBB) vil i samarbejde med automatikfirmaet TOKA EL-TEKNIK A/S udvikle et undervisningskoncept for en intelligent elmåler, der kan reducere energiforbruget ved køb og salg af el.
Projektet ligger i forlængelse af tidligere projekt i VCBB med lagring af solenergi i batterier/el-biler.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1130/03/12

Collaborative partners

 • VIA (lead)
 • TOKA EL-Teknik A/S (Project partner)
 • Insero (Project partner)

Keywords

 • construction, environment and energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • Intelligent Electricity Broker

  Grode, J. N. R., Væggemose, P. E., Kulik, T. & Zavada, A., 2012. 5 p.

  Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearch