Intelligent vision med AI/ML

Project Details

Description

Automatiseringprocesser betyder at den visuelle kontrol af produkter kan frafalde, hvorfor det bliver nødvendigt at kunne automatisere denne visuelle kontrol. Dette kan ske gennem visionsystemer og AI, der gennem træning af billeder af produktet med og uden fejl, kan frasortere produkter der er behæftiget med fejl, før disse indgår i en værdiskabendende proces. Dette handler således både om effektivitet i processen, om grøn omstilling samt kvalitetskontrol og kundetilfredshed.

Layman's description

Automatiserering af visuel ingangskontrol

Key findings

AI/ML, Grøn omstilling, processeffektivisering
Short titleAI i automation
StatusFinished
Effective start/end date01/02/2201/09/22

Collaborative partners

  • Graphic Robotics ApS (lead)
  • Erhvervshus Fyn

Keywords

  • technology, engineering and IT