Intense studier

Project Details

Description

På pædagoguddannelsen ved UCL Professionshøjskole og Erhvervsakademi vil vi skabe fremragende læringsfælleskaber med og for studerende. Vi vil lave studieaktiviteter, de studerende ikke vil gå hjem fra og sætte de studerendes læring og udvikling i centrum. Desværre har uddannelsen gennem flere år været udfordret af lav studieintensitet blandt de studerende og dette projekt har til formål at øge studieaktiviteten.

Layman's description

I UCLs strategiske ambition for 2019-2021 er et af pejlemærkerne, at vi udforsker og anvender nye metoder i undervisningen for at øge læring, trivsel og engagement. Det er præcis ambitionen med dette projekt, hvor vi arbejder med visionen: Vi vil skabe studier, som er det mest interessante og forpligtende i de studerendes liv!
I projektet er der indgået et samarbejde med Innovationshuset Public Intelligence. Målet er, at vi sammen udvikler nye løsninger til brug i uddannelserne med henblik på at øge studieintensiteten for vores studerende.

Key findings

Udviklingen af intense studier er planlagt som en stærkt inddragende proces, hvor både undervisere, studerende og ledelse er drivkraften bag nye initiativer til at øge studieintensiteten.
Gennem første halvdel af 2019 har vi gennem desk-research, fokusgrupper og dybdeinterviews med både undervisere og ledelse fundet en række årsager, som kan forklare den lave studieintensitet. Med afsæt i disse har medarbejderne i uddannelsen udviklet en række prøvehandlinger, som de hver især har afprøvet i deres egen undervisning. Sideløbende med prøvehandlingerne har vi udviklet et fremtidsbillede, som skitserer, hvordan undervisningen kan tilrettelægges i tre forskellige læringsrum: Det auditive læringsrum, Det eksperimenterende læringsrum og Det selvstændige læringsrum. Fremtidsbilledet bliver afprøvet i foråret 2020 for studerende på modul 5 og 6, hvorefter indsatsen evalueres og kvalificeres med henblik på mulig fremtidig implementering i uddannelsen.
Short titleIntense studier
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/07/20

Collaborative partners

  • Public Intelligence (Project partner) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs